За нас

Адвокатът е юрист, който е оправомощен от закона да предоставя правна помощ, съдействие, процесуално представителство и защита в полза на различни лица и организационни структури.

Адвокатите представляват клиентите си в съда и при други спорни ситуации, както и осъществяват консултиране на различни сделки и казуси. Адвокатите в България са организирани в адвокатски колегии. Адвокатската професия е свободна и независима, а адвокатските книжа, досиета, електронни документи, компютърна техника и други носители на информация са неприкосновени и не подлежат на преглеждане, копиране, проверка и изземване. Това гарантира неприкосновеността и сигурността на тайните на клиента от каквито и да били злоупотреби и посегателства от страна на трети лица.

повече

Услуги

За да получите професионална помощ или съвет, моля обърнете се към адвокати от най-високо ниво!

 • Гражданско право

  правен отрасъл на обективното, субективното и позитивното право и правната наука

  повече
 • Наказателно право

  един от клоновете на позитивното право, както на Република България, така и на всяка друга държава.

  повече
 • Търговско право

  е дял от частното право, представляващо система от норми, които регулират правното положение на търговците

  повече

Ако имате правни проблеми ...
Обърнете се към нас

изпрати запитване