Софийски адвокатски съвет

Софийски апелативен съд е по-известен като САС и неговата дейност в областта на правораздаването покрива приблизително половината от гражданските, наказателни дела и търговски дела. От своя страна те биват разглеждани пред апелативните съдилища. Цели осем на брой са окръжните съдилища, които обхваща юрисдикцията на САС. В това число влизат Благоевградски, Врачански, Видински, Кюстендилски, Окръжен съд Монтана, Софийски, Пернишки окръжен съд, както и най-големият такъв на територията на страната. Става въпрос за Софийски градски съд, а що се отнася до началното създаване на САС, той официално функционира от 01.04.1998-ма година. В зависимост от вида на делата, които разглеждат, работещите в САС съдии биват разделени по отделения. Към настоящия момент броят на съдиите в тази организация достига 58, а този на съдебните служители е 63.


« Назад към всички публикации